Wat is autisme?

Een autistische stoornis (Autistic Disorder) valt onder de Pervasieve ontwikkelingsstoornissen.

 

De kenmerken van een autistische stoornis zijn:

 

1)         kwalitatieve beperkingen in de sociale interacties.

2)         een duidelijke stoornis in het gebruik van verschillende

            vormen van non-verbaal gedrag, zoals: oog-contact,

            gelaatsuitdrukking, lichaamshoudingen, gebaren om de sociale

             interactie te bepalen.

3)         niet met leeftijdgenootjes om gaan.

4)         onmacht om anderen te plezieren

5)         afwezigheid van sociale en emotionele wederkerigheid

6)         afwezigheid van de ontwikkeling van de gesproken taal

7)         geen gesprek kunnen beginnen of onderhouden

8)         afwezigheid van gevarieerd spontaan fantasiespel (niet spelen)

9)         stereotiepe patronen van gedrag, beweging.

10)       duidelijk rigide vastzitten aan specifieke niet-functionele routines,

            rituelen.

11)        motorische maniŽrismen, draaien met hand of vingers of

             complexe bewegingen met het hele lichaam.

 

Autisme kan in lichtere of zwaardere vormen voorkomen.

 

MIJN HERINNERINGEN ALS AUTISTISCH KIND

door: Petra van der Berg

 

Knappe mensen


 

          

 

 

                                        

 

Copyright © 2002-2007 Jan C. van der Heide      All rights reserved