Bespiegelingen

APRIL
2007

31

 

 

 Een geschakeerde zienswijze voorkomt

star vasthouden aan een ingeroeste

manier van denken en redeneren.

 

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

28 april 2007