Bespiegelingen

APRIL
2007

31

 

 

 Een geringe mogelijkheid om een probleem

op te lossen verscherpt de daarvoor

benodigde aandacht.

 

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

29 april 2007