Bespiegelingen

APRIL
2007

31

 

 

 Geestelijke energie kan soms worden

aangewend voor automatisch handelen

bij het vervullen van naar je mening

te zware taken.

 

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

30 april 2007