Bespiegelingen

JUNI
2007

31

 

 

Geestkracht is geen voorrecht voor de

uitverkoren enkeling, maar schuilt in de

kiem bij een ieder en wacht erop

ontplooid te worden.

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

5 Juni 2007