Bespiegelingen

JUNI
2007

31

 

 

Een geur uit het verleden kan nu of

in de toekomst, herinnering wekken aan het

daarmee samenhangend gebeuren dat je

vergeten waande.

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

24 Juni 2007