Bespiegelingen

JULI
2007

 

 

Zwijgen opgelegd, bestaansrecht ontzegd,

het loodje gelegd.

Nיי! Vecht!

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 14 Juli 2007