Bespiegelingen

SEPTEMBER
2007

31

 

 

Zich verzetten tegen onbewuste

inwerking kan een schemertoestand

laten voortbestaan.

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 26 September 2007