Bespiegelingen

NOVEMBER
2007

31

 

 

 

Een doel is de oogst van eigen innerlijke

hulpbronnen die vorm wil geven aan

die verworvenheden.

 

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 11 November 2007