Bespiegelingen

NOVEMBER
2007

31

 

 

 

 Het onbewuste lijkt ongrijpbaar

 tot je er greep op krijgt.

 

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 13 November 2007