Bespiegelingen

SEPTEMBER 2008

31

 

 

Je dank kenbaar maken betekent

dat je eigen 'ikje' niet altijd de

boventoon voert.

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 3 september 2008