Bespiegelingen

NOVEMBER 2008

31

 

 

 

Wederzijdse erkentelijkheid schept een

band die niet door tijd of afstand

verbroken kan worden.

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 30 november 2008