De hemel ontsluiert geheimen als de bron het water keert..., de rimpeling in de vijver vol verlangen is de rijkdom van erbarmen.