Vogels in de geheimenis zwevend in de winden van af en aan, voorbijgaand doel in de mysterie van het weten. De versluiering van de gedachten tot de morgen van de bedauwde morgenstond, van raadselen die zich ontsluieren in de eenvoud van de waarheid. De waarachtige zal worden bevestigd.