Bespiegelingen

JANUARI 2009

 

 

 

Sommigen willen zich 'het weten' van de

medemens zo graag eigen maken, dat

ze niet beseffen bij alle prestaties te

bouwen op de verworvenheden van

de ander.

 

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 26 januari 2009