Bespiegelingen

JULI
2007

 

 

Andermans plan moedwillig verstoren kan een schakel

verbreken met een doel waarnaar je zelf altijd hebt gestreefd.

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 18 Juli 2007