Bespiegelingen

SEPTEMBER 2008

31

 

 

 

Het bewustzijn kan zich verstandelijk

verzetten tegen het opdringen van

gevoelens uit het onderbewuste,

wat een leegte kan oproepen alsof

een deel van het bestaan gevuld is

met 'niets'.

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 15 september 2008