Bespiegelingen

NOVEMBER 2008

31

 

 

Geestkracht is geen voorrecht voor de

uitverkoren enkeling, maar schuilt

in de kiem bij een ieder en wacht

erop ontplooid te worden.

 

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 27 november 2008