Voor je geestelijke welzijn kan je het beste niet te vaak naar het nieuws te kijken...
Voor je geestelijke welzijn kan je het beste niet te vaak naar het nieuws te kijken...
 
Ik probeer ook goed aan een ander te denken..., dus niet alleen aan mezelf...
Ik probeer ook goed aan een ander te denken..., dus niet alleen aan mezelf...
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Kreeft
Zon in Kreeft
19 Graden
Tweelingen
Maan in Tweelingen
17 Graden
Nieuwe Maan
Nieuwe Maan
27 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home

Visionair gedicht

AddThis Social Bookmark Button

VISIONAIR GEDICHT      (in geluid)

2010-2012

 

Als de geest van de ongekroonde keizer

wordt gedragen door de schildknaap,

gelijk de oevers naderbij komen

de zeevloed spoelt voorbij de bron

van het ontspringen.

 

Ja, dan is het teken van het duister

tot het licht gebracht.

Vanuit de kern van de wereld,

zal het vuur spugen vol rook,

as en roet.

Verduistering, vooraf aan de

doorbraak van de hellegloed.

 

De heerscharen zullen heersen

over water, lucht en aarde

doordrenkt van vloeibaar leven

en versteende dood.

 

In de mijmeringen van gebeden

splinters van geluk tot tweespalt

een wig gedreven, het licht vol

duister en het duister vol licht,

overvloeiend tot elkaar.

 

De vogel in vliegende vaart op

zoek naar rust, voorbij verre einders,

ongenaakbaar zonder doel.

Van noord tot zuid, springvloed

van golven,

 

gevangen in de stroom van lava, gestolde

wraak versteend van alles dat groeit en bloeit.

Grenzend aan de erven zonder

einder, horizon omfloerst, contouren

 

in de overgang van aarde, water en

lucht de voleinding der tijden.

Het teken in de hemelen geschreven,

gedragen door gevoelens van

overmoed, berichten

 

voorbij de eenheid van begrip,

uiteengevallen, het binnenste buiten

en het buitenste binnen. Afgeschermd,

in de geïsoleerdheid vol onbegrip

 

en vermorzelde eenheid, versplinterd

in verschillende gedaanten, zaait tweedracht.

De boodschapper zal gebracht worden

voor de troon van toorn, torens wankelen

 

in het aangezicht van vuur en vlam. Gestoken

in het huis van overvloed.

Vogels als boodschappers,

in de ijle luchten van de onbegrensdheid

 

voorbij de kosmos en de sterren,

in de eenheid van het plaatsvinden...

Het ochtendgloren, bedauwde beproeving,

hervonden

 

in de verdiepte put van welslagen. Over

de dag van morgen wacht de

nacht van eeuwig geduld

vervuld van slavernij

 

aan genoegen en genot, tot voleinding

na de dagen van de laatste dageraad

in overpeinzing verzonken.

Hoedt u voor het woord van knechten,

 

de rijkdom van bezit, bezeten

boven onder naast

en in de spelonken, de catacomben

van geween,

 

het vleien en schreien in

de beperktheid van straks

en daarna

tot de tijd zonder enige duur

van verlangen.

 

Zij die begrijpen, zullen begrepen

worden omdat begrip tot

begrijpen leidt.

Als de schildknaap de geest

 

van de ongekroonde keizer draagt....,

de aarde zal boven komen,

de hemel beneden,

het teken van zondvloed

gekerfd in de dag die aanbreekt

als de schildknaap de geest

van de ongekroonde keizer

draagt...

 

Jan C. van der Heide

 

 (in geluid)

 
Wie is online
We hebben 28 gasten online
Radio Paravaria