Bespiegelingen

NOVEMBER
2007

31

 

 

 

De 'manier' waarop je gewezen wordt op

een tekortkoming, een fout of een aanpak

kan het moeilijk maken waardering te

laten blijken voor een

juiste terechtwijzing.

 

 

Boek: 'Bron van Liefde en Wijsheid'

 door

Ans van der Heide - Kort

 

 21 November 2007